Rada města Brna odsouhlasila postup pro odkup pozemků a projektu CD PaláceRada města Brna dnes odsouhlasila záměr odkupu společnosti, která vlastní projekt a pozemky potřebné pro stavbu takzvaného CD Paláce na Benešově ulici. Tento objekt by měl v budoucnu sloužit jako nové sídlo magistrátu. Lidé tak nebudou muset při vyřizování úředních záležitostí cestovat mezi více než patnácti současnými pracovišti magistrátu. Vše by našli na jednom místě.
 

Rada města Brna také vzala na vědomí analýzu přínosů a rizik, která srovnávala dvě varianty budoucího fungování úřadu: rekonstrukce a opravy stávajících budov a stavbu objektu nového, který by odpovídal technologickým i ekologickým požadavkům dnešní doby.
 

„Tato analýza ukázala, že z hlediska ekonomické efektivity se obě varianty liší jen velice málo. Pokud však srovnáme kvalitu poskytovaných služeb, přívětivost pro občany i z pohledu provozního a environmentálního je výrazně výhodnější postavit budovu novou,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.
 

Záměr schválený Radou města Brna a doporučený ke schválení zastupitelstvu je takový, že město Brno spolu se svojí akciovou společností Brněnské komunikace odkoupí společnost CD CENTRUM COMS, která vznikne štěpením z původní mateřské společnosti CD CENTRUM za účelem transakce. Stavba bude umístěna na volném prostranství mezi Benešovou a Kolištěm u autobusového nádraží u Grandu za palácem Morava. Součástí projektu je 517 parkovacích míst v podzemním parkovišti, které budou sloužit jak návštěvníkům úřadu, tak lidem, kteří potřebují zaparkovat v centru.

Předpokládané investiční náklady nové stavby se odhadují na 1,5 mld. v závislosti na stupni vybavenosti objektu a množství použitých zelených technologií. Hodnota odštěpované části jmění společnosti CD CENTRUM COMS dle znaleckého posudku je 170.086.000 Kč.
 

„Pokud tento záměr schválí zastupitelé, bude v letních měsících probíhat příprava potřebných smluv a upřesňování požadavků jednotlivých zastupitelských klubů, tak aby bylo možné potřebné smlouvy na podzim schválit,“ upřesnil náměstek primátora pro oblast investic Richard Mrázek.
 

Součástí plánu na stavbu nového sídla je prodej stávajících budov, což pokryje část nákladů. Prodej se netýká Nové radnice se všemi jejími historickými sály – to je rodinné stříbro, které se neprodává a prodávat nebude. Městu i nadále zůstane pro svatby a další reprezentativní záležitosti.
 

„Když jsme poprvé představili záměr na stavbu nového sídla magistrátu, slyšeli jsme často názor, že nejvíce úspor by přineslo, kdybychom státní správu elektronizovali. To je samozřejmě pravda, i v tomto ohledu se snažíme chod úřadu zlepšovat. Vždy ale bude potřeba mít pracoviště, kam si lidé přijdou vyzvednout občanský průkaz či pas nebo se poradit ohledně úředních záležitostí.  A vždy bude potřeba mít pracoviště pro úředníky, kteří připravují městské projekty a investice ve všech oblastech chodu města, nebo vykonávají činnost státní správy,“ doplnil náměstek primátora Richard Mrázek.

 

 

Zuzana Šrámková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mob.: +420 734 517 285 
e-mail: sramkova.zuzana@brno.cz