CD CENTRUM COMS, a.s.

 • Centrální
 • Objekt
 • Magistrátních
 • Služeb
 • COMS
O projektu Kontakty

Facility management


Společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti facility managementu v souladu s ČSN EN ISO 41011, zejména se jedná o následující:


 • evidence nemovitostí (včetně stavebního stavu), technických zařízení, ostatního majetku
 • vyřizování reklamací v rámci poskytování záručních oprav
 • zajišťování oprav mimo poskytnutou záruku (nad rámec, příp. po uplynutí záruční doby)-inženýring, organizace souvisejících výběrových řízení
 • zajišťování zákonných revizí, příp. prohlídek a kontrol (komíny, hromosvody, plyn, elektro, požárně-bezpečnostní zařízení)


 • kontrola, úklid a údržba společných prostor, včetně chodníku, příp. zeleně
 •  předpis a výběr nájemného, sledování a vymáhání nedoplatků
 •  zajišťování ročního vyúčtování služeb
 •  evidence a kontrola platnosti nájemních smluv
 •  evidence a kontrola počtu osob
 •  průběžná optimalizace provozních nákladů nemovitostí


O projektu CD CENTRUM COMSV současné době se společnost zabývá přípravou výstavby CENTRÁLNÍHO OBJEKTU MAGISTRÁTNÍCH SLUŽEB, který by měl v budoucnu centralizovat 10 pracovišť Magistrátu města Brna do jediného komplexu nacházejícího se mezi ulicemi Benešova a Koliště.