Město odkoupilo akcie společnosti CD CENTRUM COMS, nyní je stoprocentním vlastníkemDne 20.10.2020 se uskutečnil slavnostní podpis smlouvy o převodu akcií, na základě, které se společnost CD CENTRUM COMS stala 100 % vlastněnou statutárním městem Brnem.
 
„Díky této události jsme se významně přiblížili výstavbě Centrálního objektu magistrátních služeb, jehož hlavním cílem je zpříjemnit Brňanům vyřizování potřebných záležitostí s úřady a snížit provozní náklady na provoz magistrátu. Prvním a velice důležitým krokem k vytyčenému cíli je zpracování dislokační studie, která vyjasní konkrétní podobu nové magistrátní budovy a doporučí strategii přesunu administrativních pracovníků.“ Dodává k podpisu smlouvy předseda představenstva Jakub Hruška, který předpokládá že se zadání této studie uskuteční ještě v letošním roce.
 
„Výsledky dislokační studie bude rovněž odrážet připravovaná úprava projektové dokumentace, která zajistí, že Centrální objekt magistrátních služeb bude šitý na míru současným potřebám Magistrátu města Brna,“ dodává Hruška. Dle předběžných odhadů budou náklady na výstavbu nové magistrátní budovy ve výši 1,8 mld. Kč. Vedení společnosti v souladu s vedením města prověřuje možnosti financování výstavby ve spolupráci s komerčními bankami.