Dislokační studie nového magistrátu prověří jeho požadavkyNové sídlo brněnského magistrátu by mělo v budoucnu vzniknout v Benešově ulici. Na otázky, jaké nároky bude mít tento Centrální objekt magistrátních služeb či jaká bude strategie přesunu administrativních pracovníků, odpoví dislokační studie. Brněnští radní ji podpořili částkou dva miliony.

„Výstavbou Centrálního objektu magistrátních služeb zjednodušíme lidem návštěvu úřadů. Ty totiž do budoucna najdou pod jednou střechou, čímž snížíme i náklady na provoz. K tomu, abychom věděli, jaké nároky bude mít provozování této instituce, pomůže dislokační studie, na kterou město schválilo dva miliony korun. Díky této studii zjistíme, jaké jsou požadavky na samotný objekt a jak bude nutné navrhnout provoz tohoto nového magistrátu,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dvoumilionová dotace byla schválena na žádost společnosti CD CENTRUM COMS, a. s., která je od října letošního roku stoprocentně vlastněna statutárním městem Brnem. Nedisponuje však dostatečnými prostředky, proto bude financování studie zajištěno formou investiční dotace z rozpočtu města. Tato společnost v současné době připravuje podklady pro zpracování projektové dokumentace na výstavbu. Jedním z nezbytných podkladů projektové dokumentace je právě dislokační studie, která prověří požadavky na nový úřad i návrh jeho provozu. Poskytnutí dotace musí ještě schválit zastupitelé.

Výběrové řízení na provedení dislokační studie by mělo proběhnout do konce roku 2020, její vyhotovení pak potrvá rok.

Centrální objekt magistrátních služeb by měl v budoucnu spojit 10 pracovišť Magistrátu města Brna do jediného komplexu nacházejícího se mezi ulicemi Benešova a Koliště. Stavba komplexu vyjde cca na 1,8 miliardy korun.Převzato z Tiskového servisu statutárního města Brna. 

Akce "dislokační studie Centrálního objektu magistrátních služeb" se uskutečňuje za finanční podpory města Brna.