Veřejné zakázky

Profil zadavatele ve smyslu § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dislokacni-studie-centralni-objekt-magistratnich-sluzeb