Orgány společnostiPředstavenstvo společnosti

Předseda: Mgr. Bc. Ilja kašík
Místopředseda: Ing. Karin Podivinská
Člen: Mgr. Jan Mandát LL.M.
 

Dozorčí rada společnosti

Předseda: JUDr. Šárka Cechová
Místopředseda: Mgr. Ilona Sedláková
Člen: Bc. Tomáš Koláčný