Orgány společnostiPředstavenstvo společnosti

Předseda: Bc. Jakub Hruška
Místopředseda: Ing. Pavel Jankůj
Člen: Ing. Pavel Boleslav
 

Dozorčí rada společnosti

Předseda: Miroslav Bárta
Místopředseda: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Člen: Mgr. Oleg Beznosik, JUDr. Šárka Cechová, Marek Janíček, David Špičák, PaedDr. Ivo Vašíček