Pozemky v Černých Polích jsou zbytné a město je prodá v elektronické dobrovolné dražběDo elektronické dražby jdou pozemky na Bieblově v Černých Polích. Součástí jednoho z nich je i objekt bývalé mateřské školy. Město chce prodejem získat alespoň 25 570 000 korun. Rada dnes schválila příslušnou smlouvu s dražebníkem, tedy s městskou společností CD CENTRUM COMS, a. s.

Zpeněžení pozemku p. č. 390/18, jehož součástí je stavba Bieblova č. or. 25, č. p. 1755, a pozemku p. č. 390/20, oba v k. ú. Černá Pole, ve veřejné elektronické dobrovolné dražbě schválilo v červnu Zastupitelstvo města Brna.

„Jedná se o pozemky v místě, kde se ulice Bieblova napojuje na třídu Generála Píky. Z jedné strany sousedí s řadou panelových bytových domů a z druhé strany je stavba užívaná jako sídlo společnosti Elmont Group. Součástí prodeje je i objekt dnes nevyužívané dvoutřídní mateřské školy. Z pohledu města se jedná o zbytný nemovitý majetek, pro který nemáme využití. Prodán by měl být ve veřejné elektronické dobrovolné dražbě,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Dražbu provede městská společnost CD CENTRUM COMS, a. s., s níž má město od roku 2021 uzavřenou rámcovou smlouvu. „Nejnižší podání bude stanoveno ve výši 25 570 000 korun, tedy za cenu v místě a čase obvyklou na základě znaleckého posudku z dubna letošního roku,“ doplnil Róbert Čuma.

Převzato z Tiskového servisu Statutárního města Brna. Zpráva je dostupná zde:
https://cosedeje.brno.cz/w/pozemky-v-cernych-polich-jsou-zbytne-a-mesto-je-proda-v-elektronicke-dobrovolne-drazbe