Připravujeme čtyři elektronické aukce bytů pro MČ Brno - střed8.3.2023

Některé byty, které má ve správě městská část Brno-střed, jsou prázdné a jsou určeny ke kompletní rekonstrukci, jsou postupně nabízeny k prodeji prostřednictvím elektronické aukce. Jedná se o doprodej jednotlivých bytů, nikoliv domů. Tento způsob byl zvolen zejména z důvodu naprosté transparentnosti, veřejné kontroly, dosažení vyšší výsledné kupní ceny zacílením na širší okruh zájemců a městská část jej využívá již od léta 2020.

,,Městská část Brno-střed tento způsob začala využívat jako první v rámci celého města Brna. V minulém volebním období se podařilo uskutečnit 7 aukcí a město tak získalo o 7, 5 milionů korun více, než bylo stanoveno znaleckými posudky. Jedná se o doprodej jednotlivých bytů v domech, ve kterých městská část nevlastní celý dům, ale pouze nějakou jeho část, například jen jeden byt," upřesnil Miroslav Vaníček, radní Brno-střed, do jehož gesce správa majetku spadá.

Aktuálně městské části Brno-střed připravuje elektronické aukce 4 bytů, jejichž prodej schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed na svém únorovém zasedání.

Prvním bytem je byt 1 +1 o velikosti 29, 1 m2, který se nachází v domě Pellicova 21. Vyvolávací cena dle znaleckého posudku byla stanovena na 2.800.000 Kč.

Druhým bytem je byt 3+1 o velikosti 120,2 m2 v domě Solniční 8. U tohoto bytu byla vyvolávací cena dle znaleckého posudku stanovena na 9.100.000 Kč.

Dalším bytem je byt 1+kk o velikosti 26,2 m2 v domě Gallašova 8. Zde znalec stanovil vyvolávací cenu na 2.900.000 Kč. U tohoto bytu je stanovena vedlejší podmínka k převodu, a to úhrada za revitalizaci domu ve výši 279.941 Kč. Pro budoucího vlastníka je tato úhrada výhodná, neboť nebude na rozdíl od ostatních v domě splácet úvěr.

Posledním bytem je byt 1 +1 o velikosti 25,6 m2 v domě Gallašova 4, u kterého je stanovena vyvolávací cena na 2.240.000 Kč.

Prohlídky a samotná elektronická aukce proběhnou v průběhu měsíců březen a duben, a to postupně. „Případným zájemcům doporučuji průběžně sledovat úřední desku radnice a aukční portál," doplnil Vaníček.

Veškeré informace budou zveřejněny na úřední desce městské části Brno-střed a na webu www.aukce.brno-stred.cz a www.drazby-brno.cz
Postup, podklady k bytům a samotná aukce proběhne na webu www.drazby-brno.cz
S dotazy je také možné se obrátit na Odbor majetku ÚMČ BS, tel. 542 526 364 nebo 542 526 365.


Převzato ze Zpravodaje městské části Brno - střed, číslo 3 (březen 2023)