Nevyužívaný dům města na Hybešově 16 jde spolu s pozemky do elektronické dražby. Vynést může minimálně téměř 60 milionůMinimálně necelých 60 milionů korun by mělo město získat prodejem nevyužívaného domu na Hybešově 16 a pozemků, na nichž stojí, prostřednictvím elektronické dobrovolné dražby. Tento způsob dispozice s majetkem dnes schválila Rada města Brna.

„Nabízíme spolu s pozemky nevyužívanou třípodlažní budovu a stejně vysoký dvorní trakt na adrese Hybešova 254/16. Další jednopodlažní přístavek je určen k demolici. Dle poskytnutých podkladů byl objekt zkolaudován v roce 1900. Do března 2016 měla budovu v pronájmu městská společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., od té doby je prázdná a nevyužívaná,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Podle studie z roku 2019 je možné objekt přestavět na bytový dům, a to o 18 jednotkách určených k bydlení s celkovou užitnou plochou 1092 m2. Dle vypracovaného posouzení oslunění a denního osvětlení obytných místností vyhoví normovým požadavkům pouze místnosti z uliční části objektu, tedy 6 bytů, ostatních 12 bytů by případně muselo být realizováno jen jako ubytovací jednotky.

„Nejnižší podání je stanoveno za cenu v místě a čase obvyklou na základě znaleckého posudku z roku 2021, podle kterého byla zjištěna cena obvyklá ve výši 59 400 000 korun,“ upřesnila informace primátorka Markéta Vaňková a dodala: „Elektronické dražby se ukazují jako velmi výhodné, jsem ráda, že je město v tomto volebním období začalo využívat.“

K realizaci veřejných dražeb věcí ve vlastnictví statutárního města Brna je na základě uzavřené rámcové smlouvy o provádění dražeb pověřena společnost CD CENTRUM COMS, a. s. Odměna dražebníka činí 1,5 % z ceny nemovité věci dosažené vydražením v dražbě bez DPH, nejméně však 35 000 Kč bez DPH a nejvýše 5 000 000 Kč bez DPH.

Současně Rada města Brna schválila zřízení služebností ve prospěch společností Teplárny Brno, a. s., Dopravní podnik, a. s., a Technické sítě Brno, a. s. Tento krok je nutné provést před plánovaným prodejem tak, aby v případě dražby spolu s nemovitostmi přešla i zřízená věcná břemena ve prospěch těchto společností.

Převzato z Tiskového servisu Statutárního města Brna. Zpráva je dostupná zde:
https://cosedeje.brno.cz/w/nevyuzivany-dum-mesta-na-hybesove-16-jde-spolu-s-pozemky-do-elektronicke-drazby-vynest-muze-minimalne-temer-60-milionu