Město prodává čtyři nemovitosti. Elektronickou dražbu provede společnost CD CENTRUM COMSBrněnští radní na dnešním zasedání schválili čtyři smlouvy o provedení elektronické dražby, a to mezi městem Brnem a městskou společností CD CENTRUM COMS.

„Po předchozím souhlasu zastupitelů připravujeme další prodej zbytného majetku města. Jedná se o čtyři nemovitosti, mezi nimiž jsou dva zastavitelné pozemky, nevyužívaný bytový dům a pozemek v zahrádkářské kolonii. Dnes jsme schválili smlouvy, díky nimž elektronickou dražbu provede městská společnost CD CENTRUM COMS,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková a dodala: „Vyvolávací cena u všech nemovitostí je stanovena dle znaleckého posudku jako cena obvyklá a celkově přesahuje 26 milionů korun, nicméně zkušenosti nám ukazují, že bychom z prodeje mohli očekávat i více. Připomenu prodej domů na adrese Milady Horákové 15 a 17, kdy bylo dosaženo celkové ceny 131 milionů korun, tedy několikanásobně víc, než byl původní předpoklad.  

Nemovitosti určené k prodeji formou veřejné elektronické dobrovolné dražby

• pozemek p. č. 1086, jehož součástí je objekt k bydlení Vranovská 309/12, v k. ú. Zábrdovice

• pozemek p. č. 176 v k. ú. Ořešín

• pozemek p. č. 2676 v k. ú. Černovice

• pozemek p. č. 599/16 v k. ú. Mokrá Hora

Informace o dražbách najdete na webu CD CENTRUM COMS: https://www.drazby-brno.cz/.

Převzato z Tiskového servisu Statutárního města Brna. Zpráva je dostupná zde:
https://cosedeje.brno.cz/w/mesto-prodava-ctyri-nemovitosti-elektronickou-drazbu-provede-spolecnost-cd-centrum-coms