Město nabídne do elektronické dražby zastavitelný pozemek v Mokré HořeRada města Brna na dnešním zasedání projednala záměr zpeněžení pozemku o výměře 285 m² v katastrálním území Mokrá Hora, a to formou elektronické dražby.

„Předešlé zkušenosti nám ukázaly, jak může být prodej zbytného majetku města formou elektronické dražby úspěšný. Nelze nezmínit prodej domů na adrese Milady Horákové 15 a 17. Odhad hovořil o ceně 29 milionů za obě stavby, nakonec se městu podařilo díky dražbě získat 131 milionů korun. Nyní připravujeme prodej pozemku v Mokré Hoře, který je vhodný například pro stavbu rodinného domu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Prodej pozemku 599/16 (k. ú. Mokrá Hora) formou elektronické dražby musí schválit Zastupitelstvo města Brna. „Výhodou výše zmíněného pozemku je to, že se v platném územním plánu nachází na stabilizované ploše čistého bydlení. Je tedy vhodný pro zastavění. Nabízená plocha je přístupná z ulice Brigádnická, okolí je tvořeno převážně řadovými domky. Nejnižší podání nabídky bylo předem stanoveno na 1,567 milionu korun,“ upřesnil radní pro majetkovou oblast Róbert Čuma.

Pokud zastupitelé tento postup podpoří, bude elektronická dražba zajišťována prostřednictvím městské společnosti CD CENTRUM COMS.

O elektronické dražbě

Dražba probíhá v souladu se zákonem o veřejných dražbách, je veřejná a po splnění podmínek stanovených zákonem se jí může účastnit kdokoliv. Dražba probíhá elektronicky za přítomnosti více zájemců. Je předpoklad, že vzájemnou soutěží lze vydražením dosáhnout ceny vyšší, než stanovuje znalecký posudek. K přechodu vlastnictví pak dojde příklepem. Dražba se zveřejňuje na centrální adrese a v médiích, je tak zajištěna transparentnost celého procesu prodeje. K tomu přispívá i dohled Ministerstva pro místní rozvoj nad dodržováním zákonnosti v oblasti veřejných dražeb.

Převzato z Tiskového servisu Statutárního města Brna. Zpráva je dostupná zde: https://cosedeje.brno.cz/w/mesto-nabidne-do-elektronicke-drazby-zastavitelny-pozemek-v-mokre-hore